Základní informace

Číslo objektu – 209, stavba Z6, Běhounkova 2453 – 2456

WWW stránky : www.svjbeh.cz                                 mail : vybor@svjbeh.cz

 Členové výboru :

předseda výboru Roman Cezner, byt č.38, 2454 tel.724 305 242
místopředseda Jeník Matějovský, byt č.30, 2453 tel.235 510 088
člen Ondřej Lejsal, byt č.69, 2456 tel.251 627 880,
606 838 116

úřední hodiny po předchozí telefonní dohodě

úklid objektu                                      firma Tichá, 602  961 054

drobná údržba                                   Cezner, tel. 724 305 242, byt č.38, vchod 2454

klíče od společných prostor        členové výboru SVJ

 

Havárie

Výtahy 

     Vyprošťování (po celých 24 hodin, f. Kone) : dorozumívací zařízení ve výtahu, 844  115  115

     Nejezdí – nahlásit správě objektu na 737274390 (p. Vančura), 235 513 158

    Objednat mimořádnou opravu výtahu ve svátek, So a Ne mohou pouze členové výboru SVJ.

 

Poruchy v objektu

Nahlásit členu výboru.

Důležitá čísla :

Tísňové volání 112
Hasiči 150
Policie ČR 158
Záchranná zdravotní služba 155
Městská policie 156
Pražské vodovody a kanalizace a.s. 840 111 112
Pražská energetika a.s. 1236, 840 550 055
Pražská plynárenská a.s. 1239, 840 555 333
Dodávka tepla a teplé vody (f. Dalkia) 606 752 469
Zákaznický servis pro kabelovou televize (UPC) 241 005 100

Správce objektu

SBD Pokrok – Kollárova 18, Praha 8, www.pokrok.cz

(úterý 9,00 – 12,00  13,00 – 17,30; středa 9,00 – 12,00  13,00 – 15,30)

Účetní SVJ

Ranáta Houdková

Budova „C“, 1.patro

225 339 362

Houdkovar@pokrok.cz

Daňové záležitosti, fakturace

Ing. Věra Mikulková

Budova „C“, 1.patro

225 339 363

Mikulkovav@pokrok.cz

„nájemné“ – vyúčtování, dluhy, upomínky

Zdena Rybníčková

Budova „B“, 1.patro

225 339 305

Rybnickovaz@pokrok.cz

„nájemné“ – návrhy rozpočtů, předpisy měsíčních plateb

Miroslava Gilschwertová

Budova „B“, 1.patro

225 339 308

Gilschwertovam@pokrok.cz

„nájemné“ – pronájmy nebytových prostor

Eva Frantálová

Budova „B“, 1.patro

225 339 307

Frantalovae@pokrok.cz

Odd. personální a mzdy

Ivana Frelichová

Budova „C“, 2.patro

225 339 242

Frelichovai@pokrok.cz

evidence uživatelů

225 339 281 až 284

OBS Pokrok, Běhounkova 2456

(úterý 9,00 – 12,00  13,00 – 17,30  ostatní dny 8,00 – 9,00)

provozní technik našeho objektu p. Melicher                       tel.: 235 515 144