Důležité dokumenty

Stanovy
Domovní řád

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014

 

Bankovní účet : 193489702/0300, Československá obchodní banka a.s.

Povinné účetní výkazy :

Rok Výkaz zisku a ztráty Rozvaha
2013 PDF PDF
2012 PDF PDF
2011 PDF PDF
2010 PDF PDF
2009 PDF PDF
2008 PDF PDF
2007 PDF PDF